Hakkımızda

Blogumuzun amacı İngilizce gelişiminize katkıda bulunmaktır. Yayınlanan şarkıların telif hakları yayıncılara aittir. Şarkı sözlerinin çevirisi profesyonel çevirmenlerimizce yapılmakta olup çevirilerin tamamı bize aittir. Her şarkı ile birlikte dilbilgisi ve kelime notları öğretmenlerce eklenmektedir. Şarkılarla bir yabancı dili öğrenmek gerçekten çok eğlenceli ve faydalıdır. Herkese iyi izlemeler :)

Marmara Dil Merkezi. Blogger tarafından desteklenmektedir.
23 Şubat 2016 SalıEminem - When I'm Gone
Şarkı Sözü Videosu ( Türkçe Çeviriler Sözler Bölümünde Ekli ) Eminem - When I'm Gone Şarkı Sözü Videosu


Eminem - When I'm Gone Türkçe Çeviri 

Intro
Yeah
Evet

It's my life
Bu benim hayatım

In my own words, I guess
Kendi kelimelerimle, sanırım


Verse 1
Have you ever loved someone so much, you'd give an arm for?
Hayatınızda herhangi birini kolunuzu verecek kadar sevdiniz mi?

Not the expression, no, literally give an arm for?
Hayır laf olsun diye değil, kelimenin tam anlamıyla kolunuzu verir misiniz?

When they know they're your heart
Onlar sizin kalbiniz olduğunu bildikleinde

And you know you were their armour
Ve siz de onların zırhı olduğunuzu bildiğinizde

And you will destroy anyone who would try to harm her
Ve ona zarar vermek isteyen kim olursa onu yok edeceksiniz

But what happens when karma, turns right around and bites you?
Peki ya karma tam tersine dönüp sizi ısırdığında ne olur?

And everything you stand for turns on you to spite you?
Ve savunduğunuz her şey sizi üzmek için size karşı olursa

What happens when you become the main source of a pain?
Bir acının gerçek kaynağı siz olduğunuzda ne olur?

"Daddy look what I made", Dad's gotta go catch a plane
"Babacım bak ne yaptım", Babanın gidip uçağı yakalaması gerek

"Daddy where's Mommy? I can't find Mommy where is she?"
"Babacım annem nerede? Annemi bulamıyorum, o nerede?"

I don't know go play Hailie, baby, your Daddy's busy
Bilmiyorum, git oyna Hailie, bebeğim, babanın işi var

Daddy's writing a song, this song ain't gon' write itself
Baban bir şarkı yazıyor, şarkı kendi kendini yazmayacak

I'll give you one underdog then you gotta swing by yourself
Salıncağı itip bir kez altından geçeceğim sonra kendi kendine sallanmak zorundasın

Then turn right around on that song and tell her you love her
Ve sonra şarkıya döner ve ona, onu sevdiğini söylersin

And put hands on her mother, who's a spitting image of her
Ve onun çok benzediği annesine sarılırsın

That's Slim Shady, yeah baby, Slim Shady's crazy
Bu Slim Shady, evet bebeğim, Slim Shady çılgın

Shady made me, but tonight Shady's rocka-by-baby
Slim Shady beni yarattı ama bu gece Shady sakin

Hook
And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem tutmayın

Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I'm looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin

And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç ağrı hissetmiyorum

Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver

And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem tutmayın

Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I'm looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin

And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç ağrı hissetmiyorum

Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver


Verse 2
I keep having this dream, I'm pushin' Hailie on the swing
Sürekli bu rüyayı göremeye devam ediyorum, ( rüyamda ) Hailie'nin salıncağını itiyorum

She keeps screaming, she don't want me to sing
Bağırmaya devam ediyor, benim şarkı söylememi istemiyor

"You're making Mommy cry, why? Why is Mommy crying?"
"Annemi ağlatıyorsun, neden? Annem neden ağlıyor?"

Baby, Daddy ain't leaving no more, "Daddy you're lying"
Bebeğim, babacığın artık gitmeyecek, "Babacığım yalan söylüyorsun"

"You always say that, you always say this is the last time"
"Her zaman bunu söylüyorsun, her zaman bunun son kez olduğunu söylüyorsun"

"But you ain't leaving no more, Daddy you're mine"
"Ama artık gitmiyorsun, babacığım sen benimsin"

She's piling boxes in front of the door trying to block it
O, kapının önüne bunu engellemek için kutuları yığıyor

"Daddy please, Daddy don't leave, Daddy - no stop it!"
"Babacığım lütfen, babacığım lütfen gitme - hayır kes bunu!"

Goes in her pocket, pulls out a tiny necklace locket
Elini cebine sokuyor, minik bir madalyon kolye çıkarıyor

It's got a picture, "This'll keep you safe Daddy, take it withcha'"
Üzerinde bir resim var, "Bu seni güvende tutacak babacığım, bunu yanında götür."

I look up, it's just me standing in the mirror
Kafamı kaldırıyorum, bu sadece benim aynadaki yansımam

These f*ckin' walls must be talking, cause man I can hear 'em
Bu duvarlar konuşuyor olmalı, çünkü onları duyabiliyorum

They're saying "You've got one more chance to do right" - and it's tonight
Duvarlar diyor ki "Doğru olanı yapmak için bir şansın daha var" -ve bu gece o gece

Now go out there and show that you love 'em before it's too late
Şimdi dışarı çık ve çok geç olmadan onları sevdiğini onlara göster

And just as I go to walk out of my bedroom door
Tam yatak odası kapısından çıkıyorken

It's turns to a stage, they're gone, and this spotlight is on
Bir sahneye dönüyor, her şey yok oldu, ve bu sahne ışığı üzerimde
Ç.N: Yatak odası kapısından çıkıp ailesinin yanına gitmeyi düşünürken bir anda bu hayal kesilir ve şarkıcı sahnede olduğunu fark eder. Eminem, tüm şarkı boyunca şarkıcı olmanın ailesi üzerindeki kötü etkilerinden ve üzüntüsünden bahsetmektedir.

And I'm singing
Ve ben şarkı söylüyorumHook
And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem tutmayın

Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I'm looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin

And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç ağrı hissetmiyorum

Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver

And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem tutmayın

Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I'm looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin

And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç ağrı hissetmiyorum

Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık verVerse 3
Sixty thousand people, all jumping out their seat
Altmış bin kişi, hepsi koltuklarından kalkıyor

The curtain closes, they're throwing roses at my feet
Perde kapanıyor, ayaklarıma güller atıyorlar

I take a bow and thank you all for coming out
Eğilip selam veriyor ve geldikleri için teşekkür ediyorum

They're screaming so loud, I take one last look at the crowd
Gürültüyle bağırıyorlar, kalabalığa son bir kez bakıyorum

I glance down, I don't believe what I'm seeing
Aşağıya bakıyorum, gördüğüm şeye inanamıyorum

"Daddy it's me, Help Mommy, her wrists are bleeding"
"Babacığım benim, anneme yardım et, bilekleri kanıyor"

But baby we're in Sweden, how did you get to Sweden?
Ama biz İsveç'teyiz bebeğim, İsveç'e nasıl geldin?

"I followed you Daddy, you told me that you weren't leavin' "
"Seni takip ettim babacığım, bana ayrılmayacağını söylemiştin"

"You lied to me Dad, and now you make Mommy sad"
"Bana yalan söyledin baba ve annemi üzdün"

"And I bought you this coin, it says 'Number One Dad'
"Ve ben sana bu madeni parayı getirdim, madeni paranın üzerinde 'Bir Numaralı Baba' yazıyor

"That's all I wanted, I just want to give you this coin"
"Tüm istediğim buydu, sadece sana bu madeni parayı vermek istiyorum"

"I get the point - fine, me and Mommy are going"
"Anladım - tamam, ben ve anneciğim gidiyoruz"

But baby wait, "it's too late Dad, you made the choice"
Ama bebeğim bekle, "Çok geç baba, sen seçimi yaptın"

"Now go up there and show 'em that you love 'em more than us"
"Şimdi sahneye çık ve onlara bizden daha fazla onları sevdiğini göster"

That's what they want, they want you Marshall
Bu, onların istediği şey, onlar seni istiyor Marshall

They keep.. screamin' your name
Onlar adını haykırmaya devam ediyor

It's no wonder you can't go to sleep, just take another pill
Uyuyamaman şaşılacak şey değil, sadece başka bir hap daha iç

Yeah, I bet you you will. You rap about it, yeah, word, k-keep it real
Evet, iddiaya girerim öyle yapacaksın. Bunun hakkında rap yaparsın, kelime, yalan söyleme

I hear applause, all this time I couldn't see
Alkışı duyuyorum, tüm bu zaman boyunca göremedim

How could it be, that the curtain is closing on me
Nasıl olabildiğini, şu perde üzerime kapanıyor

I turn around, find a gun on the ground, cock it
Arkanı dön, yerde bir silah bul, silahın horozunu kaldır

Put it to my brain, scream "Die Shady!" and pop it
Beynimin üzerine koyuyorum, çığlık atıyorum "Öl Shady" ve ateşliyorum

The sky darkens, my life flashes, the plane that I was supposed to be on crashes and burns to ashes
Gökyüzü kararıyor, hayatım gözlerimin önünden geçiyor, içinde bulunmam gereken uçak çarpıyor ve küllerine dek yanıyor

That's when I wake up, alarm clock's ringin', there's birds singin'
Tam o anda uyanıyorum, saatin alarmı çalıyor, kuşlar  şarkı söylüyor

It's Spring and Hailie's outside swinging, I walk right up to Kim and kiss her
Bahar ve Hailie dışarıda sallanıyor, Kim'in yanına gidiyor ve onu öpüyorum

Tell her I miss her, Hailie just smiles and winks at her little sister
Onu özlediğimi söylüyorum, Hailie sadece gülümsüyor ve küçük kız kardeşine göz kırpıyor

Almost as if to say
Neredeyse söyleyecekmiş gibiHook
And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem tutmayın

Rejoice every time you hear the sound of my voice
Ne zaman sesimi duysanız neşelenin

Just know that I'm looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin

And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç ağrı hissetmiyorum

Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver

And when I'm gone, just carry on, don't mourn
Ben öldüğümde, sadece devam edin, matem tutmayın

Rejoice every time you hear the sound of my voice
Sesimi duyduğunuz her zaman neşelenin

Just know that I'm looking down on you smiling
Sizi gülümseyerek izlediğimi bilin

And I didn't feel a thing, So baby don't feel no pain
Ve hiçbir şey hissetmedim, bebeğim hiç ağrı hissetmiyorum

Just smile back
Sadece gülümsememe karşılık ver

Curtains Closing
 Perdeler kapanıyor


Kelime Bilgisi


'Literally' Ne Demek?
Kelimenin tam anlamıyla demektir.

'Armour' Ne Demek?
Zırh anlamına gelir.

'Spite' Ne Demek?
 Üzmek, kin beslemek demektir.

'Give Sb One Underdog'  Ne Demek?
Bir çocuğun salıncağını itmek, ve salıncak hızlanınca altından geçmek demektir. Orijinal klipte Eminem bu hareketi yapmaktadır.

'Swing' Ne Demek?


Salıncak ve sallanmak demektir.

'Put hands on sb.'  Ne Demek?
Ellerini birinin üstüne koymak, birisini tutmak, birisine sarılmak anlamlarına gelir.

'Slim Shady'  Ne Demek?


Slim Shady, Eminem'in takma adıdır. Ayrıca onu ünlü eden çıkış parçasıdır.

'Rock-a-by'  Ne Demek?Rock-a-bye olarak da bilinir. Rock-a-bye teriminin Amerikanın yerel halkından kalma bir tabir olduğu da bilinir. Çocukları - bebekleri ağaçların arasına gerdikleri salıncaklara yatırıp sallamaları anlamına gelir. Bir diğer anlamı ise bir bebeği ya da çocuğu uyutmak için sakinleştirmektir. Ninni anlamında da kullanılır ayrıca ünlü grupların şarkılarını ninni şeklinde seslendirildiği bir de albüm bulunmaktadır.  Metallica'nın albümlerinin ninni halleri için TIKLAYIN


'Carry On' Ne Demek?
Devam etmek demektir.

'Rejoice'  Ne Demek?


Neşe anlamına gelir.

'Keep  + Ving ' Ne Demek?
Bir şeye devam etmek anlamına gelir. Gerund ile kullanılır.
Keep walking: Yürümeye devam et.
Keep speaking: Konuşmaya devam et.

'Ain't ' Ne Demek?
Ain't sadece konuşma İngilizcesinde ve şarkılarda kullanılır. Am not, is not, are not, has not, have not, do not, does not, did not anlamlarına gelir.

'Pile' Ne Demek?


Yığın ve yığmak, istiflemek demektir.

'Locket' Ne Demek?


Madalyon anlamına gelir.

'Withcha' Ne Demek?
'With you' demektir. Yani yanında anlamına gelir. Sadece konuşma İngilizcesi için uygundur.

 'Em Ne Demek?
Them yani onlar demektir. Şarkılarda sıklıkla 'em olarak kullanılır.

'Spotlight' Ne Demek?


Sahne ışığı, spot lambası demektir.

'Curtain' Ne Demek?


Perde anlamına gelir.

 'Take A Bow' Ne Demek?Eğilip selam vermek demektir.

'Get The Point' Ne Demek?
Anlamak demektir.

'Wink' Ne Demek?

Göz kırpmak anlamına gelir.

Eminem - When I'm Gone Official Video
TO BUY THE SONG CLICK HERE ( IT WILL CONNECT YOU TO AMAZON.COM )

9 yorum:

 1. eminemin bazı şarkılarını gerçekten çok seviyorum. özellikle clean şarkı yapıp böyle efsane bir arka fon müziği kullanıp ve birde üstüne böyle şarkı sözleri yazan bir adam rap dünyasında azdır. diğer rapçiler arabalardan uyuşturucudan kadınlardan bahsederken bu adam içi dolu şarkılar çıkarmıştır. eklediğiniz ve böyle güzel bir çeviri yaptığınız için teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 2. tiyatral bir havası var şarkının. çok yetenekli bir rap sanatçısı. böyle emek verdiğiniz için teşekkürler.

  YanıtlaSil
 3. teşekkürler. en azından bunu yapalım ya. emege saglık

  YanıtlaSil
 4. insanın içine işleyen sözleri var. galiba ün para falan bi yere kadar. elimizdekilerin değeri çok farklı ve aile her şeyden üstün. çeviren yayınlayan bloga emek veren herkes sağolsun.

  YanıtlaSil
 5. makale uzunluğunda şarkı sözleri :) Çok teşekkürler

  YanıtlaSil
 6. teşekkürler. bu şarkı enfes.

  YanıtlaSil
 7. Emegi gecen herkeze tesekkurler cok guzel ve anlamli bir sarki

  YanıtlaSil
 8. Bu şarkıyı adım gibi ezbere bilirim. Beni en çok etkileyen şarkılardan biri olmuştur. Çeviride güzel olmuş ellerinize sağlık.

  YanıtlaSil
 9. ali yıldırım28 Temmuz 2016 19:44

  tam aradığım gibi bir site. çok mutluyum. çeviri harika - muhteşem - mükemmel. elinize sağlık :)

  YanıtlaSil

Facebook Sayfamızı Beğenin Takipte Kalın

Son 7 Günde En Çok İzlenenler

Facebook Takip

Şarkı İstek

Şarkıcılar